Bütün Avrupa Asya Amerika Türktür.

Alanlar ve Vizigotlar Bir önceki İskandinav Yazıtı Bulundu başlıklı yazıma yaptığım yorumda dedim ki: “Latin (Roma) dilinde Vesi, Visi, Wesi "batı" demektir. İngilizce "west" sözü de batı demek olup kökeni Latincedir. Yani Viking adı "batı krallığı" demek oluyor. Peki, o zaman sorarım neye göre batı? Elbette ki Asya ve Hazar denizi civarı. Yani Vikingler Hazar kökenli bir batı krallığıdır. Vizigot adı da Batı Got demektir.” Got adı da Türkçe “Kut” kök sözcüğünden K>G dönüşümüyle oluşmuştur. Vizigotların kökeni alttaki haritada görülüyor. Çin kaynakları Aral gölünün kuzeyinde var olmuş Yancı adlı bir kavimden söz ediyor. Yancılar batıya doğru yayılınca adları Alanlar olarak değişmiş. Karadeniz’le Hazar denizi arasında yaşayan Alanlar, batıda Roma İmparatorluğuna komşu oldular ve Ostrogot adıyla tanındılar. Bir kol Trakya’ya, diğer kol Orta Avrupa’ya yayıldı. Fransa’ya yerleşen Alan kavimleri Burgund adını aldılar. Burgund’lar 451 yılında Atilla’nın Hun ordularıyla birleştiler ve Roma İmparatorluğunu yıktılar. Burgund adındaki “bur” kök sözcüğü Türkçe ‘burmak’ eyleminden türer. Nitekim Burç sözü de burulmuş kule anlamını içerir. Fransa’nın orta bölgesindeki Burgogne bölgesi Burgund halkının yerleşim bölgesi olmuştur. Alan adı “ele geçiren” demek olup, açıkça Türkçe bir sözcüktür. “Asya Kültürünün Dünyadaki İzleri” başlıklı kitabımın 190’ıncı sayfasında Alanlardan ve Vizigotlardan söz ettim. Vizigotlar İspanya’ya yerleşirken, “Doğu Gotlar” demek olan Ostrogotlar Trakya ve İtalya’ya yerleştiler. Vizigot krallarının adlarını altta görüyoruz. Parantez içinde krallık süreleri belirtiliyor. Tüm Vizigot krallarının adında Türkçe anlamlar var. Demek ki, hem Alanlar hem de Vizigotlar Türk asıllı topluluklar. Örneğin Alarik adı “Alan Eriğ” sözlerinin bitişmesinden oluşmuştur. Günümüzde kullanılan –i takısı kadim Türkçede –iğ şeklinde idi ve batı kaynaklarında yumuşak g sesi k sesine dönüştürülmüştür. Alan Eriğ adı özel isim olarak oluşturulurken daha kısa olan Alarik adına dönüşmüştür. Alarik’in oğlu olan Ataulf adında da Türkçe ‘Ata’ kök sözcüğü bulunuyor. Ulf sözü Ulu demek olup, kadim Türkçedeki ‘Uluğ’ sözünden ğ>f dönüşümüyle oluşmuştur. Olaf adı da Ulu sözünden türetilmiş bir özel isimdir. Vizigot halkı MS 400 yıllarında Hıristiyan dininin etkisinde kalmaya başlamıştır. MS 418 ile 451 yılları arasında hüküm sürmüş olan Theodoric adındaki ‘Theo’ sözü bu etkiyi belirtiyor. Theo sözü Yunanca Tanrı demek olup, Theodoric “Theo Adoric” sözlerinin bitişmesinden oluşmuştur. Adoro ise Latince “tapmak” demek olup, Theodoric veya Theodoriğ “Tanrıya tapan” demektir. Yunan isimlerinden Theodoros, Theophanes ve Theodosia aynı anlamı taşırlar. Son Vizigot kralı olan Athanagild adındaki ‘Athana’ sözü gene Türkçe ‘Atana’ demek olup ‘gild’ de ‘bağlan’ ve ‘katıl’ demektir. Ortaçağ Avrupa’sında esnafların bağlandığı meslek gruplarına “Guild” denirdi. Guild sözü Vizigot veya kadim Sakson dilinde ‘katıl ve öde’ demek olup, Almanca tedavüldeki ödenen paraya ‘Geld’ denir. Türkçe ‘gel’ sözü de ‘katıl’ anlamını içerir. Böylece Atanagild adının “Atana katıl” veya “Atana bağlan” anlamını içerdiği anlaşılıyor. Doç. Dr. Haluk Berkmen 26.01.2023

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.