Vikingler ve Mayalar Doç. Dr. Haluk BERKMEN

Vikingler ve Mayalar Doç. Dr. Haluk BERKMEN

Vikinglerin Thor ve Odin isimli iki önemli tanrıları vardı. Her iki isim de ön-Türk kaynaklıdır. Thor adı TUR sözünden ve Odin adı da OT-İN (inen ateş) sözünden kaynaklanır. Tüm Akdeniz'e çepeçevre yerleşmiş olan Tur ve OK boyları adlarını türlü şekillerde bizlere miras bırakmışlardır. Bazı örnekler: Etrüsk (e-TUR-OSK), Troia (TUR-Öyü), Tuareg (TURva-OGH), Trakya (TUR-OKH-öyü). Toros dağları (TUR-OSK dağları) ve nihayet Türk (TUR-OKH). Asya’da halen Turfan bölgesi mevcuttur. Fransızca’da ‘tour’ kale, kule demektir ki ‘varlığı belirgin yüksek yapı’ anlamını taşır. İngilizce ‘tower’ sözü buradan türer. Ön-Türkler her gittikleri yerlerde rastladıkları dağlara ‘yüce, yüksek varlık’ anlamlarında kutsal isimlerini vermişlerdir. Dolayısıyla Tour ile Tur ilişkili olsa gerek. Avrupa’daki Alp dağları ve Toros dağları da bu kadim kültür tarafından adlandırılmışlardır. Alp adını Alp Erenler, Alpagut, Alpamış, Alpaslan, Alp-Er-Tunga gibi yönetici adlarında bulmaktayız. Ön-Türklerin Turan adlı bir tanrıçaları vardı. Bu isim Tur-ana sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Aslen tanrıça adı olan Tur, Ön-Türklerin anaerkil olduklarına işarettir. Keza Etrüsklerin de Tin ve Turan adlı tanrıçaları vardı. Turan aşk tanrıçası idi (1). Kuzey batı Asya bölgesine göç eden savaşçılar (Vikingler) dişi tanrıça Tur’u erkek tanrı Thor şeklinde değiştirmişlerdir. Tur ile Han sözlerinin bitişiminden Turhan ve Tarhan yönetici unvanları türemiştir. Nitekim Etrüsklerin yaşadığı İtalya’da Tarkinia adının Tarkan-öyü veya TUR-Kagan-öyü sözlerinden türediği görüşündeyim. Odin adlı Viking tanrısından bir önceki İki Tane Noel Baba başlıklı yazımda söz ettim (2). Bu yazıda Odin haçı olarak bilinen şekil aslen Asya kökenli Ön-Türk OKH damgasıdır (3). Altta solda Odin simgesini ve sağda bu simgenin anlamını görüyoruz. 2 Solda görülen Odin gök tanrısı idi ve başının iki yanındaki kargalar dünyadan kendisine bilgi getiriyorlardı. Demek ki Odin de hem çevreyi hem de tüm dünyayı denetleyen ve yöneten bir tanrıydı. Aynı şekilde çevrenin yöneticisi olan Kagan dört yönü yönetirdi. Üstteki şeklin merkezindeki küçük dairede duran Kagan, dört yönü ve çevreyi yöneterek evreni ve dünyayı yöneten Gök Tengri’nin temsilcisi oluyor ve daire ile artı işareti birlikte yorumlandıklarında şu anlam çıkıyor: “Evreni yöneten Gök Tengri’nin yeryüzündeki temsilcisi çevreyi yöneten Kagandır.” Aynı simgeyi Maya kültüründe de buluyoruz. Altta solda Maya tanrısı Huhuteotlu ve sağda Maya şehri Çiçen İtza’da bulunmuş süsler görülüyor. Huhutotlu’nun başının üstünde görülen şekiller ile Odin haçının benzerliği Mayaların ve tüm Orta Amerika kadim kültürlerin de Vikingler gibi Ön-Türk kültürüyle yakından bağlantılı olduklarına işarettir (4). Sağ altta ise bir Maya eseri görülüyor. Bu eserin Maya takvimi olduğu söyleniyor. Fakat merkezde duran ve iki yana açılmış kollarıyla görülen gök tanrılarıdır. Ayrıca dört yönü belirten kareler ve başının üstünde bir piramit var. Kaynaklar: (1) http://tr.wikipedia.org/wiki/Etr%C3%BCsk_mitolojisi (2) http://www.halukberkmen.net/pdf/323.pdf (3) http://www.halukberkmen.net/pdf/58.pdf (4) http://www.halukberkmen.net/pdf/234.pdf

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.